TERAPIA PEDAGOGICZNA

Indywidualne zajęcia kierujemy dla dzieci i młodzieży,  które mają problemy edukacyjne, wynikające m.in. z:

  • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia),
  • ryzyka dysleksji,
  • deficytów funkcji percepcyjno-motorycznych,
  • niewystarczającej koncentracji uwagi,
  • słabszego potencjału intelektualnego,
  • uszkodzonego narządu słuchu.

Zajmujemy się działaniami korekcyjno-kompensacyjnymi, pomagamy w nauce czytania, pisania i liczenia, wspieramy rozwój poznawczy uczniów i koncentrujemy się na indywidualnych możliwościach psychofizycznych dzieci oraz ich potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Czas trwania: 50 min.

Cena: 100 zł

Rejestracja telefoniczna: 722398471 lub przez Messengera

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE

Zajęcia indywidualne skierowane dla dzieci i młodzieży przejawiających problemy emocjonalne:

  • lękliwość
  • agresja.

Podczas terapii uczniowie uczą się identyfikowania emocji swoich i innych osób, poszerzają swoje zdolności komunikacyjne, ćwiczą asertywność i rozwiązywanie konfliktów. Pobudzani do refleksji sami próbują szukać sposobów poradzenia sobie w sytuacji dla nich trudnej.  Ponadto zajęcia stanowią możliwość odreagowania emocji i poprzyglądania się swoim zachowaniom.

Czas trwania: 50 min.

Cena: 100 zł

Rejestracja telefoniczna: 722398471 lub Messenger