Lidia Wasielak – właściciel firmy INSPIRACJA

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem diagnostycznym i terapeutycznym dzieci i młodzieży.

Specjalista z zakresu surdopedagogiki i socjoterapii. Trener kompetencji miękkich, Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz Mindfulness-Based Teacher Training.

Uczestnik Certyfikowanego Kursu Psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Zawodowo związana z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym oraz własną działalnością terapeutyczną.

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz wychowawców.

Szkolny organizator rozwoju edukacji w procesowym wspomaganiu szkół i przedszkoli.

Pracuję z dziećmi z SPE, rodzicami i nauczycielami diagnozując i udzielając im pomocy w formie zajęć, konsultacji i porad.

Twórcza, kreatywna, empatyczna i refleksyjna. Dbam o rozwój własny oraz innych.

Poszukuję efektywnych metod pracy z drugim człowiekiem i stąd mój udział w licznych szkoleniach m.in. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Psychomotoryka Empowermentu, Czas na Uważność, Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży oraz wielu innych, które wzbogaciły mój warsztat pracy.

Realizuję szkolenia m.in. w zakresie psychopedagogiki, kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacji interpersonalnej.

Zainteresowany współpracą?

Znajdziesz mnie :

https://www.facebook.com/inspiracja.lidia.wasielak/

https://www.linkedin.com/in/lidia-wasielak-aa2896154