Zapoznaj się z ofertą szkoleń, które zrealizowaliśmy lub chętnie zrealizujemy dla Ciebie czy w Twojej placówce

Nasi trenerzy łączą najnowszą wiedzę z doświadczeniem zawodowym, co sprawia, że szkolenia „dotykają” realnych problemów uczestników i pomagają im w poszukiwaniu rozwiązań. 

Lidia Wasielak – trener, socjoterapeuta, właściciel Inspiracji

Realizowaliśmy dla naszych klientów i na zlecenie firm szkoleniowych następujące tematy:

 • Seksualność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
 • Studium terapii rodziny
 • Metoda eksperymentu
 • Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja
 • Specyficzne trudności w uczeniu się – dyskalkulia
 • Ryzyko dysleksji
 • Design Thinking w edukacji
 • Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej
 • Strategia pomocy dziecku z zaburzeniami zachowania
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego
 • Zrozumieć opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • Zachowania agresywne małych dzieci
 • Terapia ręki
 • Sensoryka i zaburzenia integracji sensorycznej
 • Mindfulness
 • Wypalenie zawodowe