INSPIRACJA

Misją firmy INSPIRACJA jest działanie na rzecz rozwoju dzieci i dorosłych. Realizujemy je poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu psychologii, pedagogiki i kompetencji miękkich.

GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ I KONSULTACJI

Dlaczego warto współpracować właśnie z nami?

Naszą wartość stanowi:
- wysoka jakość świadczonych usług,
- przystępne warunki finansowe.
- podnoszenie własnych kompetencji,
- podmiotowe podejście do klienta,
- realizowanie szkoleń w oparciu o diagnozę potrzeb i możliwości,
- współpraca z trenerami – praktykami.

Firma powstała w 2017. jako Centrum Terapeutyczne i zajmowała się głównie indywidualną terapią dzieci i młodzieży. Z czasem potrzeby klientów zaczęły wzrastać. Poszerzano sukcesywnie ofertę o konsultacje psychologiczne oraz porady doradcy zawodowego. Zrealizowano edycję Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Po niemal roku działalności pojawił się pomysł na zmianę nazwy firmy i poszukanie nowych dróg jej rozwoju. I tak zrodziła się INSPIRACJA

Na co dzień prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu terapii pedagogicznej oraz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalne. Pomagamy również dzieciom w opanowaniu kluczowych umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, czytanie ze zrozumieniem, liczenie).

Poszerzamy swoje doświadczenie o prowadzenie własnych autorskich specjalistycznych szkoleń, jak i na zlecenie firm zewnętrznych.

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i współpracę.

Joanna Sójka

Pedagog, terapeuta z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi (jako terapeuta i diagnosta), młodzieżą (jako socjoterapeuta i tutor) oraz z osobami dorosłymi (jako coach i trener). Certyfikowany przez ORE realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Od kilku lat zajmuje się głównie prowadzeniem szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych oraz kompetencji miękkich.

 

Agata Gosa

Ukończyłam studia pedagogiczne w zakresie pedagog resocjalizacji i pracy socjalnej, studium terapii dzieci i młodzeży DCP we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w zakresie pomoc psychopedagogiczna i coaching w edukacji, certyfikat praktyka Points of you. Ciągle inwestuję w swój rozwój i służę innym ludziom!

 

 

 

 

 

 

Robert Jaworski 

Specjalizuję się w: szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego, budowania i podtrzymywania relacji w tym relacji z bliskimi, budowania zespołów, jasnego komunikowania się i udzielania informacji zwrotnej. Moje doświadczenie to ponad 12000 godzin szkoleniowych oraz ponad 500 godzin wsparcia indywidualnego w tym coachingu. Pracuje z osobami indywidualnymi, z przedsiębiorcami, dyrektorami, menadżerami nad ich celami, postawami oraz wartościami. Jestem autorem ponad 20 programów szkoleniowych oraz dwóch innowacyjnych narzędzi do zarządzania i komunikacji. W swojej pracy wykorzystuję sprawdzone narzędzia i kieruję się przekonaniem: „poczujesz / doświadczysz – uwierzysz”. Na przestrzeni ostatnich 10 lat przygotowałem i zrealizowałem z sukcesem ponad 20 projektów edukacyjnych w tym międzynarodowych.