Gabinet Terapeutyczny

Gabinet Terapeutyczny INSPIRACJA działa na rzecz rozwoju dzieci i dorosłych.

W ramach oferty znajdują się zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów z trudnościami w uczeniu się o podłożu specyficznym (ryzyko, dysleksji, dysortografia, dysgrafia, dysleksja) oraz wynikających ze słabszego potencjału intelektualnego.

Prowadzone są także zajęcia nauki czytania metodą sylabową dla dzieci przedszkolnych.

W ramach pomocy i wsparcia dla dzieci i młodzieży organizowane są także spotkania terapeutyczne z obszaru emocjonalno-społecznego (zaburzenia lękowe, zachowania agresywne).

Pomoc w formie konsultacji i porad (jednorazowych lub cyklicznych) udzielana jest rodzicom borykającym się z problemami wychowawczymi i edukacyjnymi dzieci. 

GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ I KONSULTACJI

Lista atutów

Gabinet Terapeutyczny INSPIRACJA oferuje:
- wysoką jakość świadczonych usług,
- przystępne warunki finansowe,
- życzliwość, empatyczność i rzetelność,
- realizowanie szkoleń kompetencji miękkich i twardych w oparciu o diagnozę potrzeb i możliwości.

.

Gabinet powstał w 2017r. jako odpowiedź na wzrastające potrzeby pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom. Zdobywane przez lata pracy doświadczenie i wiedza znalazły swoje miejsce w potrzebach ludzkich. Początkowo prowadzone były tylko indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży. Z czasem oferta uległa poszerzeniu, wraz ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. I tak pojawiły się pierwsze autorskie szkolenia, warsztaty dla nauczycieli, rodziców realizowane we własnym zakresie i na zlecenie firmy szkoleniowej z Wrocławia.